Krisztus nekünk nem királyunk, Krisztus a barátunk!

Bódi Ábel. A magyar identitárius mozgalom vezetője a vele készült interjúban (Európa jövőjét egy maréknyi bátor ember dönti el – Bódi Ábel a VasárnapnakVágvölgyi Gergely / 2021. 01. 02*.) így fogalmaz:

„Krisztus nem csak a barátunk, de az urunk is, amit nem hangsúlyozunk már eléggé. Ezt látom a szentáldozásban is: a barátommal lepacsizok, ha tetszik, kézbe veszem, míg az uram előtt térdet hajtok. A barátunkkal szemben a felelősségvállalásunk is más, mint az urunkkal szemben.”

A hetvenes évek közepe táján a budapesti domonkos templom Krisztus Király vasárnapja esti ifjúsági miséje (Diószegi László volt a miséző) úgy kezdődött, hogy az atya bevonulása után befutott a szentélybe két vagy három fiatal, és azt kiáltották: „Krisztus nekünk nem királyunk, Krisztus a barátunk!”

Az Eucharisztikus Kongresszus imájában:

„Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, …”

A hozzá fűzött magyarázó szöveg: „…A vele eltöltött csendes időkben – szentségimádások alkalmával – két barát időzik egymással.”

Nézzünk bele a Szentírásba. Három helyen olvashatjuk Jézus szájából a barátaim szót az apostolokra alkalmazva. Egyszer sem fordul elő, hogy az apostolok, vagy bármely tanítvány egyszer is barátjának mondta volna Krisztust.

A mai világ, az egyenlősdi, a demokrácia, a minden tekintély elvetése, marxista gondolkodás eluralta a hívő emberek gondolkodását is.

Ha egy főorvos üdvözli a friss diplomával érkező kollegát, és azt mondja neki, hogy „Üdvözöllek ifjú barátom.”, akkor az ifjú barát nem mondhatja, nem is mondja, hogy „Üdvözöllek öreg barátom.” – nem sokáig lenne azon a munkahelyen.

De el tudja valaki képzelni, hogy bemegy az egyházmegyéje püspökéhez, és beköszön: „Helló, jöttem egy kis baráti beszélgetésre.” Vagy a püspökének írt levelet így kezdené: „Kedves Barátom!” Ugye, milyen abszurd?, ugye milyen neveletlen? De a szentségimádás lehet két barát „együttidőzése”.

Jánus evangéliumában így szól Jézus (15,14-15): „Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek.”

Ennek alapján csak annyit mondhatunk, hogy az a hihetetlen megtiszteltetés érte a tanítványokat, hogy Jézus a barátainak mondja őket, és talán kiterjeszthetjük, hogy nagy-nagy alázattal leborulunk kegyes fölsége előtt, és megköszönjük, hogy barátainak mond bennünket. Barátainknak mond minket, akik azt tesszük, amit parancsol nekünk. Legalább szeretnénk azt tenni, és már az igyekezetünket is jutalmazza azzal, hogy barátainak mond minket.

Viszont szó sincs arról, hogy ez viszonos lenne, hogy oké, én megtartom a te parancsaidat Jézus, de akkor te is megtartod az én parancsaimat. Hát igen, így leírva már értjük: mert a mai vallásosság abból áll, hogy Isten teljesítse a mi parancsainkat.

Amikor Veress András püspök elmondta az egyház álláspontját a lombikbébi eljárásról, milyen hatalmas fölhördülés volt még a nagyon jó katolikusnak tartott hívők részéről is: Hogyan lehet az, hogy az Úr nem a mi szándékunk szerint alakítja törvényeit?

Azt hiszem, a hetvenes években (hazánkban) eluralkodni kezdő szemlélet tetőzik a NEK kommentátora mondatában: a szentségimádás két barát találkozása. Sőt, amikor a kedves áldozó zsebre vágja az oltáriszentséget, biztos a szomszéd kocsmába indul baráti együttidőzésre.

Lássunk egy szentet, aki együgyűségében nem tudta helyesen értelmezni barátságát az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztussal:

Nagy Szent Gertrúd imája:

„Legméltóságosabb Oltáriszentség köszöntése

Üdvözlégy, áldott légy legméltóságosabb Oltáriszentség, annyiszor, ahány csillag van az égen, szikra a tűzben, csepp a tengerben, porszem a földön, amennyi virág van tavasszal, gyümölcs nyáron, levél ősszel, hópehely télen, amennyi teremtett lény van az égben

és a földön, mert minden dicséretre legméltóbb vagy, Isten báránya,

aki itt a kenyér színe alatt valósággal jelen vagy.”

*https://vasarnap.hu/2021/01/02/europa-jovojet-egy-mareknyi-bator-ember-donti-el-bodi-abel-a-vasarnapnak/

Previous articleA KUZMÁNYI JELENSÉG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here